Kirjat

Inspiroitunut – miten johtaa ja menestyä muuttuvassa työelämässä? (Docendo kustannus 2017)

Kirjassa kuvataan automatisoituvan maailman tuomaa nopeaa työelämän muutosta ja muutoksen vaikutuksia johtamiseen. Se kertoo siitä miten ihmiset  saadaan innostumaan työstään ja kokemaan sen merkitykselliseksi.

Kirja on kuitenkin käyttökelpoinen opas sekä johtajille että johdettaville siitä, miten uudenlaisessa työelämässä menestytään. Kirja antaa käytännönläheisiä eväitä johtamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen auttamalla yrityksen henkilöstöä innostumaan työstään. Se antaa rakennuspalikoita myös vahvalle joukkuehengelle ja itsensä johtamiselle. Uuden ajan johtaminen on vahvasti ihmisjohtamista.

Kilpinen käsittelee johtamista yksilön inhimillisestä näkökulmasta. Aidot, luotettavat johtajat eivät ole täydellisiä ja tahrattomia teflon-pintaisia sankareita, vaan aitoudellaan vakuuttavia ihmisiä virheineen päivineen. Rehellisyys voittaa aina.

Petterillä on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura mainostoimistojohtajana sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän avaakin kirjassa käytännönläheisesti sekä onnistumisiaan että epäonnistumisiaan vuosien varrelta.

Tilaa tästä

Liekeissä! – miten johtaja saa ihmiset inspiroitumaan muutokselle? (Ajatus-kirjat 2009)

Liekeissä! avaa innostavalla tavalla sitä miksi tärkein osa johtamista on aina henkilökunnan aivojen, innovaatioiden ja asiakkaiden eli ihmispääoman johtamista.

Kun vanhassa maailmassa yrityksiin rekrytoitiin fyysistä työvoimaa, nykyisin palkataan aivoja, osaamista. Sillä mitä paremmassa kunnossa nämä 2000-luvun yrityksiin rekrytoidut päät ovat, sitä enemmän aivoista saadaan irti, ja sitä paremmin yrityksellä on mahdollisuus menestyä. Osaamiseen perustuvaa työyhteisöä pitää myös johtaa toisin kuin puhdasta lihasvoimaa. Kilpinen on nähnyt työssään sekä Suomessa että maailmalla niin strategina kuin yritysjohtajanakin sekä loistavasti menestyviä että mahdollisuutensa hukanneita yrityksiä. Liekeissä kokoaa nämä havainnot selkeiksi oivalluksiksi jokapäiväisestä johtamisesta. Mukana on myös havaintoja huippumenestyjistä sekä kotimaasta että maailmalta.

Kirja muistuttaa, että pelkän excel-taulukoihin tuijottamisen sijaan nykyajan johtajan tulisi olla kannustava ja innostava. Kannustava johtaja saa ihmiset myös pysymään samassa työpaikassa pitempään. Tämän vaikutus yrityksen tulokseen on huomattava, kun sitä vertaa yritykseen, jossa on passiivinen tai alati vaihtuva henkilökunta. Kun koko organisaation luovuustaso nousee, yritys moninkertaistaa mahdollisuutensa kasvaa.

Liekeissä kannustaa johtajia kasvamaan kasvujohtajiksi: ”Kasvu on rohkeuslaji. Suurin riski yrityksen huomiselle on olla ottamatta mitään riskejä tänään!”