Hyvä johtaja saa ihmiset ympärillään innostumaan työstään ja kokemaan työnsä merkitykselliseksi.

Uuden ajan työelämän johtamisessa hierarkkinen ja kontrolliin perustuva ylhäältä alas-malli ei enää toimi. Johtamisen kriittiseksi menestystekijäksi muodostuu vuorovaikutteinen ja valmentava johtaminen. Sekä johtajien että johdettavien keskeisiksi työelämätaidoiksi nousevat selkeä kommunikaatio, aitous, jatkuva oppiminen ja luovuus.

Petteri Kilpinen avaa käytännönläheisesti kaiken siitä, miten luodaan osallistava johtamistapa ja inspiroiva yrityskulttuuri. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjat Inspiroitunut ja Liekeissä!. Lisäksi hän konsultoi ja valmentaa yrityksiä.